Franquícies Gestlife

Ets un professional del món del dret o de la medicina, que desitja ajudar a altres persones a fer realitat el somni de la seva vida, i convertir aquesta labor en una professió?

GESTLIFE t'ofereix la possibilitat de convertir-te en franquiciat de

GESTLIFE

a la teva ciutat, de manera que totes les persones de l'àmbit de cobertura de la teva franquícia, acudeixin a tu perquè els assessoris.

D'aquesta manera els evites haver de desplaçar-se fins a Madrid o Barcelona (encara que evidentment si ho desitgen poden fer-ho amb tu), i els ofereixes el mateix assessorament que els oferiríem a la central, però més proper.

És una excel·lent manera de començar una labor com a assessor mèdic- jurídic a la teva ciutat.

A més, la FRANQUÍCIA GESTLIFE conté altres serveis com a processos de reproducció assistida a Ucraïna, amb selecció de sexe, per a parelles espanyoles (no gestació subrogada), servei que també podràs oferir des de la franquícia.

Sóc/som:
En cumplimento de la LOPD 15/1999 de 13 de diciembre, se le informa que sus datos van a pasar a formar parte de un fichero denominado “franquicias” propiedad de GESTLIFE SOLUTIONS S.A. con domicilio en la Plaza Francesc Maciá 7, planta 15, 28009 Barcelona. Usted tiene derecho de acceso, cancelación, rectificación y oposición que podrá ejercer mediante escrito a la dirección antes indicada. Por el presente, autoriza expresamente a la empresa GESTLIFE SOLUTIONS S.A. a que le remita correspondencia y publicidad a su correo electrónico y postal.