Busqui i compari

Aquí trobarà vostè un quadre comparatiu de la nostra companyia, amb altres agències que hi ha al món de la gestació subrogada, amb els serveis que ofereixen. Aquesta informació es troba degudament contrastada, i es troba a l'empara la Directiva 2006/114 / CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, sobre publicitat enganyosa i publicitat comparativa i de la Llei 34/1988, de 11 de novembre, general de publicitat i la Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial.

SERVEIS I GARANTIES GESTLIFEUNA ALTRA AGÈNCIA
És un despatx d'advocats, amb assegurança de responsabilitat civil a què poder reclamar en cas de incompliment?SI-
Tenen tots els seus fitxers declarats a l'Agència de Protecció de dades com estableix la Llei 15/1999 de 13 de desembre?SI-
S'identifiquen amb les seves dades en la seva pàgina web: raó social, domicili, NIF, registre mercantil, per que sapiguem amb qui treballem?SI-
¿Retribueixen a la gestant amb la compensació més elevada del sector, el que garanteix la seva no explotació i un tracte humà i adequat en tot moment?SI-
¿No tenen temps d'espera per començar el programa algunes agències avisen que triguen de 4-6 mesos en aconseguir una gestant a causa de les baixes retribucions?SI-
Tenen els seus comptes anuals auditats amb beneficis i publicades?SI-
Li acompanya un professional que parla el seu idioma durant la seva estada al país estranger, i que es s'encarrega de totes les gestions administratives en el seu lloc?SI-
Li acompanya un advocat que parla el seu idioma al Consulat Espanyol per fer tots els tràmits?SI-
Tenen oficina pròpia al país estranger on es desenvolupa el programa?SI-
Els allotjen en apartaments individuals, sense compartir apartament amb altres pares?SI-
Un pediatra visita al seu fill, mentre roman amb vostè a l'apartament, cada dia, per verificar el seu estat de salut, fins que vostè torna al seu país?SI-
Disposa vostè d'un servei de guàrdia (real) les 24 hores del dia, 365 dies a l'any durant la seva estada al país estranger?SI-
Disposa vostè d'un servei telefònic de pediatria, en espanyol, durant un any per a qualsevol consulta que vulgui fer?SI-
El seu programa inclou la congelació de les cèl·lules mare del cordó umbilical del seu fill, en prevenció de futures malalties, amb la quota de manteniment pagada per 20 anys?SI-
Té vostè una assistenta 4 hores al dia al seu apartament per tal d'ajudar-li mentre espera tornar a Espanya?SI-
Després de la seva primera visita, li ofereixen la possibilitat de contactar amb pares que ja han passat per la mateixa experiència que vostè, perquè li expliquin la seva experiència?SI-
Li garanteixen per escrit, que si no aconsegueix ser pare, li tornaran els seus diners?SI-
Tenen més de 100 empleats dedicats exclusivament a la gestació subrogada? (No són un "Xiringuito amb 2 persones)SI-
Treballen amb tots els països on la gestació subrogada és legal? (No estan obligats a vendre'ls una destinació a qualsevol preu perquè no tenen altre)SI-
Pot vostè accedir al seu expedient, des del seu ordinador o mòbil, des de qualsevol lloc i conèixer l'estat del mateix?SI-
Li ofereixen un suport psicològic, a càrrec de psicòlegs en plantilla per ajudar a combatre l'ansietat que aquest tipus de processos comporta?SI-
Li ofereixen suport psicològic durant 5 anys, tant a vostés, com al seu fill?SI-
Tenen més de 250 pares a l'any que aconsegueixen el seu objectiu, amb un 100% d'èxit?SI-
L'Associació de Pares per La gestació subrogada, amb més de 500 pares afiliats, avala l'"Agència"?SI-
Tenen cursos preparatoris per a pares primerencs, i per quan ja tingui el nen a casa?SI-
Li lliuren una cistella amb tot el que cal per cuidar el seu fill al país de destinació?SI-
Li deixen un carret al país de destinació per poder passejar al seu fill amb comoditat?SI-
Tenen programes propis, és a dir, no actuen com a simples intermediaris?SI-
Tenen un codi deontològic publicat que obliga a tot el personal de la companyia a practicar una gestació subrogada ètica amb les mares i els pares?SI-
El programa, inclou la indemnització a la gestant en cas d'avortament?SI-
El programa inclou una indemnització a la família de la gestant en cas de mort?SI-
En cas de mort del nadó fins a un any després d'haver nascut, el programa inclou la garantia de reinici gratis d'un altre programa idèntic al que va contractar?SI-

Si vostè és una agència de gestació subrogada esmentada en el quadre superior, i alguna informació reflectida en el mateix no coincideix amb la realitat podeu demanar la rectificació aportant la documentació que ho acrediti enviant un email aquí.